Kodeks

Kodeks ponašanja Srpskog Udruženja Profesionalaca u Lancu Snabdevanja

Smisao ovog kodeksa je da definiše ponašanje i akcije kojih se članovi Udruženja moraju pridržavati sve dok im traje članstvo

 

Kao član  Srpskog Udruženja Profesionalaca u Lancu Snabdevanja, ja ću:

 

UNAPREDITI I ZAŠTITI PROFESIJU:

 • tako što se nikada neću angažovati u aktivnostima koje bi Udruženje dovelo na loš glas;
 • tako što neću prihvatati mito ili poklone ( osim deklarisanih poslovnih poklona zbog kojih ne bih bio sankcionisan od svog poslodavca);
 • tako što neću prihvatati gostoprimstvo zbog kojeg bi se očekivao uticaj na moje poslovne odluke;
 • tako što ću biti svestan da moje privatno ponašanje može imati uticaja na moj poslovni ugled.

 

ODRŽAVATI  NAJVIŠE STANDARDE U SVIM POSLOVNIM ODNOSIMA:

 • odbacivanjem bilo koje poslovne prakse, za koju se opravdano može smatrati da je nepravilna;
 • ne korišćenjem svog  autoriteta ili pozicije radi sticanja svoje finansijske dobiti;
 • deklarišući mom neposrednom rukovodiocu bilo koji lični interes koji može nastati, ili biti vidjen od drugih a da utiče na moju nepristrasnost;
 • obezbedjivanjem da su informacije koje ja dajem u toku mog rada tačne i ne dovode u zabludu;
 • ne kršenjem poverljivosti informacija kojima imam pristup u svom profesionalnom kapacitetu;
 • težnjom za istinskim, fer i transparentnim nadmetanjem;
 • iskrenošću o svojim veštinama, iskustvu i kvalifikacijama.

 

PROMOVISANJE ISKORENJIVANJA NEETIČKE POSLOVNE PRAKSE, I TO:

 • podsticanje svesti o ljudskim pravima, prevarama i korupciji u svim mojim poslovnim relacijama;
 • odgovorno upravljanje bilo kojih poslovnih relacija gde se može pojaviti neetička praksa, i preduzimanje odgovarajućih akcija radi prijavljivanja i otklanjanja takve prakse;
 • preduzimanje provera partnera sa ciljem utvrdjivanja postojanja prinudnog rada (moderno ropstvo), kršenja ljudskih prava, prevare i korupcije;
 • kontinuirana edukacija  o prinudnom radu, ljudskim pravima, prevarama i korupciji, i primeni stečenih znanja u praksi.

 

POBOLJŠANJE STRUČNOSTI I UGLEDA PROFESIJE, I TO:

 • kroz kontinuelni razvoj i primenom znanja  radi povećanja ličnih performansi i kao i organizacije za koju radim;
 • podsticanjem najviših standarda profesionalnih kompetenci medju onima za koje sam odgovoran;
 • optimizacijom odgovorne upotrebe resursa na koje imam uticaj, zarad koristi moje organizacije.

 

OSIGURANJEM PUNE USKLADJENOSTI SA ZAKONIMA I PROPISIMA, I TO:

 • poštovanjem zakona zemlje u kojoj sam, a ako ta zemlja nema zakonski regulisanu neku oblast, tada ću primeniti standarde dobre prakse naše profesije;
 • ispunjavanjem ugovornih obaveza;
 • praćenjem dobre prakse poslovanja u našoj profesiji.

 

Članovi Udruženja bilo gde u svetu su obavezni da se pridržavaju ovog Kodeksa. Članovi trebaju da podstiču svoje organizacije da usvoje etičke kodove za nabavku i kanal snabdevanja na bazi ovog Kodeksa. Kršenje pravila ponašanja predstavlja kršenje discipline i može dovesti do istrage koja može rezultovati isključenjem člana iz Udruženja.