Vizija i misija

 

Naša Vizija

Srpsko Udruženje profesionalaca u Lancu Snabdevanja je priznata i prepoznata liderska organizacija i platforma za razvoj i razmenu dobre prakse i kontakata u oblasti Lanca Snabdevanja u Srbiji i regionu.

 

Naša Misija

Postaviti i razvijati organizaciju SUPLS kako bi mogla da ispuni sva očekivanja njenih članova i pruži najkvalitetniju podršku razvoju struke i drugim zainteresovanim licima i ustanovama.

 

Naše ključne vrednosti

 • Apsolutna posvećenost podršci i razvoju svih naših članova
 • Etičnost i integritet profesije
 • Razvoj i inovacije
 • Informisanje i umrežavanje

  

Naši ciljevi

 • Povezivanje profesionalaca iz struke (profesije) u cilju razmene i unapređenja znanja i veština
 • Permanentna edukacija i usavršavanje članova Udruženja i svih zainteresovanih privrednih subjekata
 • Jačanje integriteta i značaja struke (profesije)  Lanca Snabdevanja u razvoju privrede Republike Srbije i poslovnih organizacija u RS
 • Aktivno delovanje u procesima regulisanja pitanja iz struke relevantnih za unapređenje poslovnog ambijenta i ekonomski održivi razvoj Republike Srbije
 • Uspostavljanje regionalne saradnje sa Udruženjima sličnih ciljeva i delovanja
 • Podrška ostalim asocijacijama i klasterima za unapređenje Lanca Snabdevanja

 

Naše ključne aktivnosti

 • Prikupljanje i obrađa naučne i stručne literature u oblasti Lanca Snabdevanja
 • Organizacija, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama ili udruženjima, stručnih skupova, savetovanja, seminara, radionica i drugih oblika edukacije; 
 • Objavljivanje članaka, i analiza drugih napisa iz oblasti menadžmenta i Lanca Snabdevanja, u formi elektronskog i papirnog biltena (newsletter i white paper), web site-a i časopisa; 
 • Saradnja sa Ministarstvima, Inspektoratima, Privrednim komorama i drugim institucijama i organizacijama od uticaja na oblast Lanca Snabdevanja
 • Učestvovanje u razmeni mišljenja i informacija o pitanjima značajnim za razvoj profesije u Republici Srbiji i regionu;
 • Stručno usavršavanje članova
 • Razmena iskustava iz prakse i razvoj ekspertize iz oblasti Lanca Snabdevanja 
 • “Networking”
 • Pružanje stručne i savetodavne podrške poslovnim organizacijama