FORGOT YOUR DETAILS?

UVEK SMO U AKCIJI

Lanac je jak koliko i njegova najslabija karika!

Goran Popović

E2E | Direktor

Ekspertiza:

 • Coaching i Konsalting, Menadžment promenama, Lanac Snabdevanja, FMCG

Realizovani projekti:

 • Privatizacije, Integracije, Investiranje, Razvoj i uspostavljanje liderske pozicije Galeb Metal Pack - Šabac u oblasti metalne ambalaze u Srbiji i regionu (2001 – 2011)
 • Geenfield Lames Srbija – Sremska Mitrovica (automobilska industrija), uspostavljanje infrastructure, selekcija kadrova I start up proizvodnje (2011-2012)
 • Uspostavljanje Lanca Snabdevanja Knjaz Miloš AD (2014-2015)
 • 3PL Outsource Knjaz Miloš (2015)

Radna biografija:

 • Direktor, E2E (2018-...)
 • Direktor pivare Heineken Novi Sad (2015-2018)
 • Direktor Lanca Snabdevanja Knjaz Miloš A.D. (2014-2015)
 • Direktor Lanca Snabdevanja Victoria Group (2013-2014)
 • Direktor Fabrike Lames doo (2011-2012)
 • Izvršni direktor, direktor nabavke, direktor proizvodnje, direktor razvoja I inženjeringa Galeb Metal Pack (2001-2011)
 • Inženjer projektant Messer Tehnogas (1999-2001)

Jelena Kostić

British American Tobacco Serbia | Head of Production & Engineering

Ekspertiza:

 • TQM, TPM, CI, Quality Management, Change management/ Risk management, FMCG, Supply Chain

Završeni projekti:

 • Leading the project of CEFTA sourcing for Vranje with significant volume growth (50%) and people upskilling (2015-2016)
 • Organization redesign with focus on lean and effectiveness (2013-2014)
 • Energy efficiency project (2012-2013)
 • Quality Assurance Implementation (2008-2010)
 • New product launches for South East Europe Region (2006-2008)

Radna biografija:

 • Head of Production and Engineering British American Tobacco (2012-2016)
 • Engineering and Site Services Manager British American Tobacco (2010-2012)
 • Product and Quality Assurance Manager British American Tobacco (2008-2010)
 • New Product Introduction Manager SEE British American Tobacco (2006-2008)
 • Management Trainee British American Tobacco (2005-2006)

Nikola Todorović

MILŠPED Group | Air, Sea and Rail Director

Ekspertiza:

 • 3PL Outsourcing, Supply chain  solutions, Logistic Solutions, Warehousing & Distriubution

Radna biografija:

 • Air, Sea and Rail director, Milšped Grupa (2019-...)
 • Direktor za eksterna tržišta, Milšped Grupa (2017-2018)
 • Direktor Operacija, Milšped Grupa (2016-2017)
 • Direktor Funkcije Operacija Milšped doo Beograd(2013-2016)
 • Direktor Sektora Skladišta i sektora Distribucije Milšped doo Beograd (2009-2013)
 • Direktor Sektora Skladišta Milšped doo Beograd (2006-2009)

Željko Dudić

Ekspertiza:

 • Coaching i Konsalting, Sudski veštak, Nabavno poslovanje, Spoljno trgovinsko poslovanje

Završeni projekti:

 • Implementacija SAP MM Modula
 • Dobijanje statusa Ovlašćenog privrednog subjekta
 • Projekti optiimizacije nabavnog poslovanja
 • Centralizacija nabavnih aktivnosti
 • Uvodjenje reverse e-auctions
 • Razni projekti ušteda

Radna biografija:

 • Direktor Sektora nabavke, Hemofarm AD 2007-
 • Nabavka, Hemofarm 2001-2007
 • Pomoćnik direktora KomercInvest Vršac 1999-2001
 • Nabavljač, Hemofarm AD 1997-2016
 • Sourcing specialist, Procurement Services HR, Erste Group Procurement, memeber of Erste Group 2017-

Miloš Jauković

Delhaize Serbia doo | Potpredsednik Lanca Snabdevanja i Upravljanja Poslovnim Procesima

Ekspertiza:

 • Menadžment konsalting, Strateško planiranje, Upravljanje Lancem Snabdevanja

Završeni projekti:

 • Implementacija SAP Retail sistema
 • Izgradnja najvećeg distributivnog centra u Srbiji
 • ...

Radna biografija:

 • Potpredsednik Lanca Snabdevanja i Upravljanja Poslovnim Procesima, Delhaize Serbia doo (2012- )
 • Direktor Lanca Snabdevanja, Delta Maxi (2007-2011)
 • Izvršni Menadžer, Coca Cola HBC Crna Gora (2005-2006)
 • Nacionalni Key Account Menadžer, Regionalni Menadžer Prodaje, Coca Cola HBC (1997-2005)

Vladimir Jovanović

Nectar doo | Procurement director Bačka Palanka FMCG

Ekspertiza:

 • FMCG, Supply chain, Fruit sourcing, Agriculture commodities

Završeni projekti:

 • Developing traditional trading in region of Vojvodina from scratch (2006-2009)
 • Centralization of procurement for Nectar and Heba (2009-2010)
 • Acquisition of Fructal - member of top management team (2011)
 • Set up for procurement and logistic in Nectar group (Nectar, Fructal, Fruktal Mak, Heba) (2012-2013)
 • Set up for fruit sourcing in former Yugoslav republics (2012-2014)
 • Developing agriculture module in ERP system (2016)
 • Set up internal and external cross dock (2016)

Radna biografija:

 • Procurement director “Nectar Group” (2011-2016)
 • Purchasing manager “Nectar” doo (2009-20111)
 • Area sales manager, “Nectar” (2006-2009)
 • Sales manager “Viktor & Oscar” (2005-2006)

Dejan Đorđević

Knjaz Miloš a.d. Aranđelovac | Head of supply chain department

Expertiza:

 • Nabavka, Upravljanje promenama, Integrisano poslovno planiranje (S&OP), Logistika

Završeni projekti:

 • Implementacija SAP ERP (Peštan d.o.o. 2009.)
 • Implementacija lebeling-a i SAP WMS (Peštan d.o.o., 2012.)
 • Uspostavljanje S&OP procesa i implementacija SW za integrisano poslovno planiranje (demand and supply planning) (Knjaz Miloš a.d. 2014.)
 • Implementacija e-auction modela nabavke (Knjaz Miloš a.d. 2014.)
 • Implementacija SAP WMS (Knjaz Miloš a.d. 2014.)
 • Outsorcing outbound logistike (Knjaz Miloš a.d. 2015.-2016.)

Radna biografija:

 • Menadžer lanca snabdevanja, Srbija, Knjaz Miloš a.d. (2015- )
 • Menadžer integrisanog poslovnog planiranja, Srbija, Knjaz Miloš a.d. (2013-2015)
 • Direktor logistike I SAP team leader, Srbija, Peštan d.o.o. (2008-2013)
 • Menadžer logistike i nabavke, Srbija, 034 metal industry (2007.-2008.)
 • Mendažer za MSP, Srbija, Credit Agricole Bank a.d.(2005. - 2007)

Dalibor Jeličić

Carlsberg Srbija d.o.o. | Direktor Lanca snabdevanja kupaca S&OP

Ekspertiza:

 • S&OP, SC Menadžment, Planiranje proizvodnje, MRP

Završeni projekti:

 • Uvođenje procesa planiranja proizvodnje (primarne i pakovanja)
 • Unapređenje MRP procesa
 • Implementacija S&OP procesa
 • Učešće i implementacija Route to market (RTM) projekata

Radna biografija:

 • Direktor Lanca snabdevanja kupaca, Carlsberg Srbija d.o.o (mart 2012 - ….)
 • Menadžer planiranja, Carlsberg Srbija d.o.o (mart 2007 – mart 2012)
 • Specijalista operativnog planiranja, Carlsberg Srbija d.o.o (jan 2005 – mart 2007)
 • Menadžment pripravnik, Carlsberg Srbija d.o.o ( sept 2004 – jan 2005)

Cmilja Tucaković

IBM INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES DOO BEOGRAD | Vođa tima za nabavku tehničkih usluga za region Centralna i Istočna Evropa, Srednji Istok i Afrika

Ekspertiza:

 • Upravljanje dobavljačima, Međunarodna trgovina, Nabavka proizvoda i usluga, Pregovaranje ugovora, Podučavanje i mentorstvo

Završeni projekti:

 • Konsolidacija baze dobavljača za Centralnu i Istočnu Evropu, Srednji Istok i Afriku i razvoj novih regionalnih dobavljača
 • Usavršavanje procesa nabavke za regionalne tendere
 • Centralizacija aktivnosti nabavke na regionalnom nivou
 • Razvoj i implementacija novih inicijativa za smanjenje troškova i ostvarivanje ušteda
 • Nabavke za projekte finansirane od strane EU iz IPA fonda
 • Sarbanes-Oxley process kontrole u oblasti nabavke
 • Aktivno mentorstvo za veštine nabavke

Radna biografija:

 • Vođa tima za nabavku tehničkih usluga za region Centralna i Istočna Evropa, Srednji Istok i Afrika – IBM Srbija (od 2014.)
 • Vođa tima nabavke za Srbiju, Hrvatsku i Sloveniju – IBM Serbia (2012.–2014.)
 • Predstavnik nabavke za Srbiju – IBM Serbia (2010.-2012.)
 • Finansijski analitičar – IBM Serbia (2008.-2010.)
 • Kreditni analitičar u sektoru za procenu rizika – Banca Intesa Beograd (2007.-2008.)

IMATE PITANJE ZA NAS?

Pošaljite nam ga jednostavnim popunjavanjem obrasca a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

TOP