Webinar: Ambalaža budućnosti – trendovi u industriji pića

Webinar „Ambalaža budućnosti: trendovi u industriji pića“, predstavlja jedinstvenu priliku za učešće u diskusiji koja će okupiti predstavnike najvećih kompanija koje posluju u industriji pića, a prisutne su na evropskom i globalnom tržištu.

Tokom trajanja webinara, učesnici će podeliti svoja iskustva i razvojne planove kompanija, razgovarajući o značajnim pitanjima poput unapređenja ambalaže, održivosti, cirkularne ekonomije, reciklabirnosti i zaštite životne sredine. Takođe, sa posebnom pažnjom će se predstaviti i ugao potrošača na trenutnu ponudu kao i očekivanja u budućnosti.

Panelisti:

Jelena Kiš, Sustainability and regulatory affairs manager, BALL Packaging
Darko Šlogar, Sales and marketing director, VETROPACK Straža
Dragan Rajković  Regional sustainability director, TETRAPAK Srbija
Duško Miković, Sales director, ALPLA SEE

Moderator: Vladimir Jovanović, Procurement and semi products sales director, NECTAR group

Vreme održavanja webinara: utorak, 9. mart, od 15:00 do 16:15 časova