FORGOT YOUR DETAILS?

SUPLS Mentorstvo

Srpsko udruženje profesionalaca u lancu snabdevanja organizuje program mentorstva za studente završnih godina, koji žele da upoznaju oblast lanca snabdevanja putem rada sa profesionalcima koji dolaze iz vodećih regionalnih i internacionalnih kompanija. 

Program je koncipiran tako da omogući polaznicima da u saradnji sa svojim mentorom, steknu uvid u procese organizacije i upravljanja lancem snabdevanja u kompanijama IBM, Bambi, Knjaz Miloš, Pepsico i  Connect Serbia.

Biografije mentora

Područje ekspertize:

Formalno obrazovanje: diploma Ekonomskog fakulteta, Univerizet u Beogradu i diploma master studija Pravnog fakulteta, Univerzitet u Beogradu.

Iskustvo: 12 godina iskustva u oblasti nabavke, sa posebnim fokusom na projektnu nabavku u oblasti IT tehnologija (IT servisi, software, hardware) i poznavanje tržišta centralne i istočne Evrope u oblasti IT tehnologija.

Kompetencije: vođenje kompleksnih tenderskih procesa; pregovaranje; proces akvizicije u oblasti nabavke; rešavanje problema; vođenje internacionalnog tima; kreiranje i sprovođenje strategije; primena sofisticiranih i naprednih alata za nabavku, analizu i izveštavanje; pregovaranje ugovora sa specifičnostima vezanim za oblast software-a, hardware-a i IT usluga; upravljanje rizikom u sektoru nabavke i IT projekata; primena blockchain tehnologije u oblasti nabavke IT servisa, itd.

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Posvećenost i nesebično prenošenje znanja i iskustva u okvirima navedenih kompetencija. Saradnja je fleksibilna, u skladu sa dogovorom polaznika i mentora u pogledu vremena i metoda rada. Cilj je da se polazniku prenesu osnovna znanja i iskustva iz ponuđene oblasti od strane mentora, a da se nakon toga posebna pažnja posveti onoj oblasti/kompetenciji za koju polaznik pokaže posebno interesovanje.

Područje ekspertize

Goran Popović je diplomirani inženjer Mašinskog Fakulteta Univerziteta u Beogradu. I nakon 23 godine dinamičnog i intezivnog radnog iskustva u privatnim kompanijama, inspirisan je i motivisan kontinualnom primenom svetskih inovacija, standarda i načina poslovanja u oblasti Operacija i Integralnog Lanca Snabdevanja u Srbiji i regiji.

Nakon završenog fakulteta nastavlja da živi i radi u Beogradu u kompanijama Messer Tehnogas i Galeb Group. Tokom 2002. godine, na poziv vlasnika Galeb Group prelazi u Šabac u tek privatizovanu Metaloplastiku gde provodi narednih 9 godina. Uz maksimalno angažovanje svih u kompaniji, od devastiranog brenda se stvara liderska kompanija u oblasti metalne ambalaže za prehrambenu industriju, industriju pića, kao i hemijsku i farmaceutsku industriju. Na tom putu krenuo je od operatera na najmodernijim CNC mašinama do izvršnog direktora divizije ambalaža kroz sektore proizvodnje, razvoja, održavanja, nabavke, logistike i prodaje. Kao član top tima kompanije je aktivno učestvovao u razvoju kompanije i investicijama kako u tehnologiju i alate, tako i u modele poslovanja i organizacije. 

Uviđajući potrebu za razvojem komparativnih prednosti kompanija u oblasti efektivnosti i efikasnosti sistema, 2006. godine počinje sa proučavanjem i implementiranjem Integralnog Lanca Snabdevanja i WCM ( World Class Manufacturing) standarda u operacijama. Inspirisan novim znanjima iz ovih oblasti, rešava da nastavi razvoj u automobilskoj industriji i uspešno postavi i startuje grinfild investiciju LAMES u Sremskoj Mitrovici.  

Značajno iskustvo u razumevanju lanca vrednosti u automobilskoj industriji tokom rada sa kupcima kao što su Peugeot, BMV, FIAT mu pomaže u postavci i implementaciji integralnog lanca snabdevanja u kompanijama Viktoria Group i Knjaz Miloš.

U periodu od 2015. do 2018. bio je direktor pivare Novi Sad u kompaniji HEINEKEN Srbija, gde je sa timom svih zaposlenih najmlađu pivaru u Srbiji transformisao u lidersku po svim ključnim industrisjkim performansama i održivosti. 

Svestan potencijala za razvoj infrastrukture i (poljo)privrede u Srbiji, ali i neophodnosti za kontinualan i sistematizovan razvoj i širenje znanja i veština (ne)zaposlenih u oblasti integralnog lanca snabdevanja, sa grupom poslovnih poznanika i profesionalaca 2016. godine osniva Srpsko udruženje profesionalaca u lancu snabdevanja, čiji je i predsednik. 

2018. godine se pridružuje timu kompanije BAMBI, gde se nalazi i danas.

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Inspiraciju, Strpljenje u svakodnevnom radu, dvosmerno učenje ( rastimo zajedno), usmerenje, hrabrost i znanje za donošenje važnih odluka, specijalistička znanja i veštine iz integralnih lanaca snabdevanja/operacija… Never Give UP!

Područje ekspertize

Petnaestogodišnje iskustvo u multinacionalnoj kompaniji iz oblasti proizvodnje, održavanja, lanca snabdevanja kao i Lean i Kaizen principa. Vodila sam transformaciju organizacije ka aglinoj uz uvođenje Lean i Kaizen principa. Kroz karijeru sam rukovodila različitim sektorima i bila mentor ljudima koje sam uspela da razvijem u kompetentne lidere. Nakon odluke da napustim karijeru u multinacionalnoj kompaniji krećem da radim kao konsultant  za mala i srednja preduzeća u Srbiji i regionu iz svojih oblasti ekspertize. U poslednje dve godine, uspešno sam završila nekoliko projekata vezanih za transformaciju lanca snabdevanja i uvođenje lean-a u više preduzeća. Trenutno, na dva veća projekta, radim kao konsultant za EBRD. Osnivač sam udruženja ‘’Poveži žene’’, posvećenog edukaciji i osnaživanju žena preduzetnica u Srbiji.

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Osobu koja uživa u mentorstvu i radu sa mladim ljudima. Pored redovnih obaveza, u svakom trenutku radim sa jednom do dve mlade osobe kojima je potreban mentor vezano za neka znanja ili njihovu karijeru. Otvorena sam, konkretna i vrlo direktna - ali volim i da se šalim.  Očekujem profesionalnost i odgovornost, prvo od sebe pa i od polaznika. Sam program bismo zajednički osmlislili bez mnogo formalnosti, jer je cilj da oboje uživamo u procesu i uzajamno se razvijamo učimo i rastemo.

Područje ekspertize

Milan Pasula je diplomirani ekonomista Univerziteta u Novom Sadu. Svoje dosadašnje iskustvo je stekao u FMCG kompanijama, sa počecima u Neoplanti - a poslednjih deset godina i kao deo PepsiCo kompanije. Tokom svoje PepsiCo karijere prošao je različite pozicije i sektore - od marketinga i razvoja do logistike, gde je imao priliku i da vodi i timove van našeg regiona, kao što su Rumunija i Grčka. Danas, kao menadžer logistike, ima mogućnost da vodi veliki tim i radi na stvaranju boljeg poslovnog ambijenta u preko deset zemalja u kojima kompanija plasira različite grickalice i pića. Njegov trenutni fokus je na inovacijama, projektnom menadžmentu, upravljanju operacijama i razvoju liderskih veština članova tima u lancu snabdevanja.

Ključni projekti na kojima je radio u dosadašnjoj karijeri su bili usmereni na implementaciju S&OP procesa, planiranje potreba (demand planning), upravljanje zalihama (supply planning), change management inicijative, procese reorganizacije I transformacije timova u okviru lanca snabdevanja, kao i vođenje i uspostavljanje strategije timova iz oblasti skladištenja, distribucije i transporta.

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Polaznici mogu očekivati mladu i ambicioznu osobu koja svakodnevno ulaže u razvoj i radi sa svrhom. Najviše uživam u aktivnostima reinženjiringa procesa, uspostavljanja strategije i razvoju talenata u okviru lanca snabdevanja. Iskustvo iz različitih sektora koje nosim sa sobom, omogućuje sagledavanje izazova iz više uglova, sa ciljem pronalaženja najboljeg rešenja i obuhvatanja rizika na adekvatan način. 

Područje ekspertize:

Dugogodišnja ekspertiza u oblasti razvoja i organizacije lanca snabdevanja u FMCG industriji. Tokom profesionalne karijere, stekao je značajno iskustvo u različitim oblastima svojstvenim E2E (end to end) lancu snabdevanja, poput upravljanja procesima nabavke, razvoja i implementacije S&OP procesa, kratkoročnog i dugoročnog planiranja kapaciteta, upravljanja zalihama, upravljanja logističkim procesima ali i oblastima portfolio inovacija, odnosno procesima razvoja novih proizvoda (NPD).

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Razumevanje E2E procesa u lancu snabdevanja, razumevanje pozicije i vrednosti koju treba da donese supply chain u različitim industrijama kao i strateški pristup u razvoju ove oblasti, odnosno njenih procesa u okviru kompanije - kako bi supply chian postao diferencijalna prednost za kompaniju i dodao vrednost ukupnom biznisu. Pored funkcionalnih znanja u ovoj oblasti, deo fokusa će biti na ličnim veštinama, odnosno povećanju leadership potencijala i znanja.

Područje ekspertize

Formalno obrazovanje : diploma Tehnološkog fakulteta, smer za farmaceutsko inženjerstvo, Univerzitet u Novom Sadu.

Iskustvo:  25 godina u proizvodnoj farmaceutskoj kompaniji Hemofarm na pozicijama upravljanja lancem snabdevanja, odnosno planiranja proizvodnje.

Kompetence: Dugogodišnje iskustvo u organizaciji i vođenju procesa planiranja, bilansiranja i upravljanja kompleksnim procesom proizvodnje u zahtevnoj farmaceutskoj industriji. Povezivanje procesa planiranja sa najzahtevnijim softverskim rešenjima za planiranja SAP i APO sistema. Vođenje projekata za unapređenje postojećih  procesa snabdevanja kao i uvođenje novih.

Šta budući polaznici mentorskog programa mogu očekivati u radu sa vama?

Pre svega približavanje procesa planiranja u proizvodnoj kompaniji. Kako dobijeno i stečeno znanje na osnovnim studijama pretočiti u svakodnevnicu poslovne politike jedne proizvodne kompanije. Povezivanje i značaj svake organizacione celine jedne kompanije u lancu snabdevanja. Primena informacionih tehnologija kao alatki za lakši rad, i razumevanja celog lanca snabdevanja. Mladim osobama želim da približim i pojednostavim proces funkcionisanja i organizovanja poslova u jednoj većoj kompaniji, sa naglaskom na važnost razumevanja procesa i uvažavanja svih organizacionih celina u okviru jedne kompanije. 

Obrazovanje

Visoka poslovna škola – Univerzitet u Novom Sadu

Fakultet za Informacione tehnologije – Univerzitet Metropolitan Beograd

Poseduje SAP sertifikat i edukovan je u oblastima:

  • Informacionih tehnologija
  • Revizije i računovodstva,
  • Finansija i kontrolinga,
  • Lanca snabdevanja,
  • Strateškog planiranja, poslovnih procesa, design thinking-a i razvoja poslovnih modela.

Jedan je od osnivača Srpskog udruženja profesionalaca u lancu sanbedvanja

Akreditovani je Life i Bussines trener OLI Centra i član nadzornog odbora EMCC Srbija.

Veštine

Specijalistička oblast mu je restruktuiranje organizacije, kao i supply chain, ERP sistemi, poslovni procesi, kreiranje i implementacija strategije uspeha na individualnom, kao i na timskom i organizacionom nivou.

Iskustvo

Tokom 25 godina radnog iskustva vršio je različite funkcije u kompanijama Carlsberg Srbija, Victoria Group, MK group, Nectar, Panšped, kao i u sopstvenim firmama N&V translogistic i PPL – PanProLogistic. Poseduje iskustvo u vođenju projekata, upravljanju timovima i kao top menadžer u oblasti informacionih tehnologija, lanca snabdevanja i operacija u različitim industrijama (Agroindustriji, FMCG industriji, logistici i informacionim tehnologijama).

Zahvaljujući iskustvu i znanju iz oblasti psihodinamskog business coaching-a, sa velikom posvećenošću radi na razvoju individua, timova i organizacija, kroz struktuiran pristup putem metodologije integrisanog upravljanja vrednostima.

IMATE PITANJE ZA NAS?

Pošaljite nam ga jednostavnim popunjavanjem obrasca a mi ćemo se potruditi da vam odgovorimo u najkraćem mogućem roku.

TOP