FORGOT YOUR DETAILS?

UVEK SMO U AKCIJI

Lanac je jak koliko i njegova najslabija karika!

POLITIKA PRIVATNOSTI

Uloga ove politike privatnosti je da korisnicima objasni kada i u kojim situacijama prikupljamo podatke o vama, kao i u koje svrhe se ovako prikupljeni podaci obrađuju i koriste. U zavisnosti od različitih interaktivnih opcija integrisanih u okviru stranice Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snadbevanja (u daljem tekstu: Udruženja), prikupljaju se  i različiti podaci, pri čemu je njihova upotreba uvek ograničena na namenu koja se korisnicima predočava prilikom njihovog unosa. U osnovi, Politika privatnosti se odnosi na upotrebu kolačića (eng. Cookies) i podataka koje dostavljate putem različitih obrazaca u okviru internet stranice i njenih pripadajućih sekcija. 

Svi podaci koje nam putem sajta dostavite, koriste se isključivo od strane kancelarije Udruženja, pri čemu se ni u jednom trenutku svesno ne izlažu uticaju trećih strana. U slučaju neželjenih situacija uzrokovanih delovanjem na koje nema direktan uticaj, Udruženje ne može snositi odgovornost, pri čemu se obavezuje da ukoliko o tome poseduje saznanja, o nastaloj situaciji obavesti elektronskim putem one čije podatke poseduje u svojoj evidenciji.

Zvanični internet adresa Udruženja je www.supplychain.rs

Zvanična e-mail adresa Udruženja je office@www.supplychain.rs

Upotrebom zvanične internet stranice Udruženja, smatra se da ste saglasni sa njenom politikom privatnosti.

 

LIČNI PODACI

Na zvaničnoj internet adresi Udruženja, unos ličnih podataka predviđen je u sledećim sekcijama: 

PITAJTE NAS

Uneseni podaci koriste se isključivo kako bismo na najbolji mogući način mogli da odgovorimo na poslate upite, pri čemu se isti unosi dostavljaju na našu adresu putem elektronske pošte. Ukoliko smo u mogućnosti da vam dostavimo odgovor, to ćemo učiniti putem e-mail adrese koju ste nam prilikom unosa dostavili.

PRISTUPNICA

Podaci dostavljeni popunjavanjem elektronske pristupnice dostavljaju se na zvaničnu e-mail adresu, a potom nakon inicijalnog kontakta i realizovanih procedura u skladu sa Statutom  Udruženja, evidentiraju u bazi članstva. Svi dostavljeni podaci koriste se isključivo u svrhe Vašeg informisanja o aktivnostima i radu Udruženja, kao i svim drugim informacijama za koje pretpostavimo da mogu biti relevantne za vas, putem e-mail obaveštenja (Mailchimp Newsletter) ili kontakta od strane kancelarije Udruženja.

NEWSLETTER OBRAZAC

Prijavom na newsletter vaša e-mail adresa ulazi u našu evidenciju. Srpsko udruženje profesionalaca koristi eksterni newsletter servis Mailchimp, pri čemu vaša adresa automatski biva uneta u bazu adresa. Putem periodičnog newslettera informisaćemo vas o aktuelnim aktivnostima Udruženja, predstojećim stručnim skupovima, tekstovima objavljenim na internet sajtu, kao i svim drugim informacijama za koje verujemo da mogu predstavljati informacije od značaja za vas, a čija distribucija je u skladu sa Statutom Udruženja.

REGISTRACIONE FORME

Periodično aktivne registracione forme odnose se na procedure prijave za učešće u Radionicama i drugim programskim aktivnostima udruženja. Podaci uneseni u ove forme dostavljaju se na zvaničnu e-mail adresu, a koriste u svrhe evidencije rezervisanih mesta i drugih operativnih procedura koje su isključivo vezane za događaj u kome prijavljujete svoje učešće.

Ukoliko imate pitanja ili želite da uputite zahtev za brisanjem podataka iz naše evidencije, molimo vas da nas kontaktirate putem e-mail adrese office@www.supplychain.rs

Kolačići (Cookies)

Kolačići su male tekstualne datoteke koje se primarno koriste radi unapređenja korisničkog iskustva. Prilikom prve posete sajtu, odnosno posete u kojoj je prepoznato da niste dali saglasnost za upotrebu kolačića, prikazaće vam se obrazac saglasnosti u donjem delu stranice, čime se smatra da ste upoznati sa vašim pravom na odluku o njihovom pohranjivanju (odnosno na odluku o pohranjivanju kolačića koji nisu neophodni za ispravno funkcionisanje sajta). Detalje o vrsti kolačića kao i mogućnosti da revidirate vašu saglasnost pronađite tako što ćete kliknuti ovde. Saglasnost o kolačićima možete revidirati i putem dugmeta "povucite saglasnost"  koji se nalazi u nastavku.

TOP