Biljana Ardelean – Čovek je nezamenjiva karika u lancu

Strategija planiranja i neprekidna edukacija zaposlenih, jesu dva ključna preduslova za efikasno upravljanje operacijama u okviru lanca snabdevanja. Svoje iskustvo u ovakvom pristupu, ali i primeni naprednih tehnoloških rešenja u poslovanju, sa nama je podelila Biljana Ardelean, Head of Market planning u kompaniji Hemofarm.

Kako biste ocenili složenost lanaca snabdevanja na našim prostorima? Da li još uvek ima dovoljno prostora za unapređenje, odnosno da li potreba za istim ikada prestaje?

Lanac snabdevanja je jedan kontinuirani proces koji traje i koji je potrebno uvek prilagođavati spoljnom okruženju. Sam proces snabdevanja je potrebno svakodnevno usklađivati sa novonastalim situacijama i samim tim je složenost velika. Svakako da uvek postoji prostor – kako za unapređenje postojećeg procesa, tako i za uvođenje nekih novih strategija. Naravno, čovek kao nezamenjiva karika u ovom lancu je ključni faktor  i  od njegovog angažovanja najviše zavisi složenost ovog procesa.

Da li je planiranje tržišnog nastupa suočeno sa novim izazovima u okolnostima globalne pandemije, posebno kada je reč o farmaceutskoj industriji?

Da naravno, mislim da se u doba globalne pandemije planiranje tržišnog nastupa u farmaceutskoj industriji  suočava sa najvećim izazovom. Posebno kada je pandemija „nepoznata“ u smislu pristupa u lečenju. To i jesu osnovni razlozi zbog kojih je poseban izazov planirati, ali i pravilno rasporediti prave proizvode u datom trenutku.

Česte promene u domenu strategija, ali i ljudskih resursa, mogu da dovedu do negativnih posledica, odnosno lošijih poslovnih rezultata.

Posedujete značajno iskustvo u planiranju proizvodnje, kao i primene SAP PP modula. Kako biste opisali značaj integrisanog pristupa u ovoj oblasti – kakve benefite nam on donosi i koliko utiče na sam kvalitet ali i efikasnost procesa?

Da, biću slobodna da kažem da imam veliko iskustvo u primeni pomoćnog alata za planiranje proizvodnje u vidu SAP sistema, posebno kod složenih sistema kakav je u farmaceutskoj industriji. Ono što je ključno jeste da je SAP savršen alat za upravljanje procesima i da bi kao takav funkcionisao vrlo je važno upravljati njime tj. pravilno ga „hraniti“ podacima. Ukoliko imate jasno definisanu strategiju planiranja, SAP postaje alat za kvalitetan i efikasan proces proizvodnje i nabavke, odnosno celog lanca.

Koje kriterijume u razvoju internih ljudskih kapaciteta moramo zadovoljiti kako bi se ostvario pozitivan efekat na poslovne rezultate ali i ukupnu organizacionu kulturu?

Pre svega je najvažnije da firma ima definisanu strategiju planiranja, potom je vrlo važna edukacija zaposlenih – u smislu da razumeju zašto je baš ta strategija bitna. Posebno je važno da zaposleni u procesu planiranja imaju širu sliku, kako bi uz podršku kvalitetnog IT alata i sama efikasnost preduzeća bila garantovana. Česte promene u domenu strategija, ali i ljudskih resursa, mogu da dovedu do negativnih posledica, odnosno lošijih poslovnih rezultata.

Na koji način strukovna udruženja utiču na stvaranje pozitivne privredne klime u svome okruženju?

Pre svega razmena znanja, kvalitetne diskusije, kao i sam osećaj da sa nekim možeš da podeliš i dobro i loše iskustvo već daju osećaj sigurnosti i samim tim utiču na stvaranje jedne zdrave klime u privredi.