Nataša Vujović – Od nabavke se očekuje da bude strateški orijentisana

Dinamična oblast nabavke zahteva pristup u kome je neophodno voditi računa o interesima svih uključenih strana,  što istovremeno podrazumeva kako fleksibilnost, tako i obavezu poštovanja različitih procedura. Koliko je značajna uloga nabavke u oporavku od krize uzrokovane globalnom pandemijom i kako promeniti način razmišljanja i ići u korak sa trendovima i novim tehnologijama, samo su neka od pitanja o kojima sa nama razgovara Nataša Vujović, Menadžer za nabavku usluga u kompaniji NIS Gazprom Neft.

Vaše profesionalno usmerenje orijentisano je ka sektoru nabavke. Kako biste u kratkim crtama opisali izazove sa kojima se u ovoj oblasti najčešće suočavamo?

Nedavno sam od jednog kolege čula da, ukoliko neko želi da dođe do pozicije generalnog direktora, svakako ne bi trebalo da radi u nabavci. Šalu na stranu, rad u nabavci je izuzetno dinamičan i lep, iako je nekada teško utvrditi koliko zapravo doprinosimo profitu kompanije.

Mi u nabavci sebe smatramo partnerima različitih stejkholdera. Strateškim pristupom pokušavamo da pravovremeno i po najpovoljnijim cenama, uz poštovanje neophodnog kvaliteta, obezbedimo usluge za naše naručioce. Trenutno se susrećemo sa rastom cena materijala, naročito materijala iz uvoza, a tu je i specifično tržište Srbije koje je ograničeno za određene nabavke. Takođe, suočavamo se i sa nefleksibilnošću pojedinih interesnih strana tokom pregovora, dok se sa druge strane zahteva sve kraći rok isporuke, itd.

Da bi se proces nabavke nesmetano i efikasno odvijao, potrebno je voditi računa o internim i eksternim procedurama, usklađenosti sa regulativama, obezbeđenju relevantnih informacija, ali i brojnim drugim faktorima. Možete li nam reći nešto više o tome?

Raditi u velikim kompanijama nezamislivo je bez jasnih i nedvosmislenih internih procedura. Time se postiže bolja kontrola, precizira odgovornost i lakše detektuju razna „iskakanja“ u radu. Paralelno je potrebno pratiti zakonske regulative i komunicirati izmene sa timom i pre nego što iste stupe na snagu. Primera radi, jedna od zakonskih izmena koja je najavljena za 2022, odnosno 2023. godinu jeste elektronsko fakturisanje zbog kojeg su kompanije uveliko započele prelazak na e-fakture.

Sektor nabavke u post covid periodu ima značajnu ulogu na putu oporavka kompanije. Od nabavke se očekuje da više nego ikada bude strateški orijentisana, da gradi partnerstvo sa dobavljačima i biznisom, kao i da zajedno sa njima radi na uvođenju inovacija.

Trenutne okolnosti su više nego dinamične i zahtevaju proaktivan pristup. Kako to po vašem mišljenju utiče na timove, ali i organizacije u celini? Da li nas određena iskustva trajno transformišu ili se češće radi o pojedinačnim situacijama koje zaboravljamo nakon njihovog okončanja?

Post Covid situacija prouzrokovala je lekcije o „crnom labudu“, koje su neke kompanije počele da primenjuju i pre pandemije. Kompanije koje to nisu učinile, moraće da promene svoj „mindset“ i prihvate agilan i proaktivan pristup – kako bi se prvenstveno oporavile, a zatim nastavile da odolevaju izazovima i prosperiraju u budućnosti.

Nova realnost je pokazala da rad od kuće, u nekim segmentima poslovanja, može biti veoma efikasan, naravo uz adekvatne resurse. To omogućuje ljudima da se lakše opredele za internacionalne pozicije, bez stresa i komplikacija koje uzrokuje promena zemlje boravka. Sa druge strane upravljanje rizicima je dobilo na značaju. Nadati se najboljem, a spremiti se za najgore možda bi trebalo da nam postane deviza za naredni period.

Da li u ovom trenutku možemo da predvidimo neke od trendova koji će u bližoj budućnosti obeležiti oblast nabavke, ali i celokupnog lanca snabdevanja?

Sektor nabavke u post covid periodu ima značajnu ulogu na putu oporavka kompanije. Od nabavke se očekuje da više nego ikada bude strateški orijentisana, da gradi partnerstvo sa dobavljačima i biznisom, kao i da zajedno sa njima radi na uvođenju inovacija.

Lideri u nabavci bi trebalo da prepoznaju značaj njenog veličanstva „digitalizacije“ i da ulažu u istu. Digitalno sprovođenje izbora dobavljača, prelazak na e-fakture, digitalno potpisivanje ugovora, uspostavljanje cloud platformi za pregovaranje, formiranje baza podataka koje će služiti za obradu istorijskih podataka o dobavljačima, ali i omogućiti nabavci da precizno, putem holističkog pristupa, utvrdi profile dobavljača i spreči potencijalne rizike – to je nova realnost kojom se bavimo, i kojom ćemo se baviti u narednom periodu.

Koja je po vama ključna snaga Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snabdevanja? Šta udruženje predstavlja za vas i šta biste istakli kao njegovu vrednost?

Nekada se za vreme govorilo da je najvredniji resurs, a danas je to informacija. Sa korisnim informacijama možemo sačuvati i vreme.

Upravo Udruženje omogućuje akumulaciju i razmenu informacija iz oblasti lanca snabdevanja. Svaki član je specifična karika-ekspert u svojoj oblasti, te razmenom različitih iskustava dolazimo do ideja o sprovođenju najbolje prakse, prevazilaženju specifičnih izazova na radnim mestima, prognozi trendova u lancu snabdevanja, saznanju o pravcima u kojima bi se trebalo edukovati i sl.

Ova godina posvećena je razvoju nekoliko programa kao što je mentorstvo (povezivanje sa obrazovnim institucijama), saradnja sa državnim organima i umrežavanje sa sličnim udruženjima u regionu, uz održavanje webinara na različite teme. Usvajanje kulture kontinuiranog učenja kao načina života, preduslov je za pobedu ne samo u lancu snabdevanja već i na svim poljima.