Nikola Todorović – Globalni trendovi postaju deo naših procesa

Kako prepoznati trendove i primeniti ih u praksi, predstavlja pitanje na koje nije lako dati odgovor. Ipak, današnje okolnosti su drugačije u odnosu na ne tako daleku prošlost, pa dostupnost informacija može da nam pomogne da unapredimo svoje poslovanje i pokrenemo razvoj. O ovoj temi iz ugla logistike, sa nama razgovara Nikola Todorović, Air, Sea and Rail Director u kompaniji Milšped Group.

Kako posmatrate područje logistike na našim prostorima, i kako biste ga ocenili u poređenju sa globalnom praksom?

Logistika je veoma širok pojam, teško je dati globalnu ocenu. Suštinski, u svetu je lanac snabdevanja okrenut procesima maksimalne digitalizacije. Svi žele da uproste i ubrzaju svoje tokove roba i informacija. Srbija, kao i cela EX-YU, ne predstavlja veliko tržište na globalnom nivou, pa samim tim i svetski trendovi ovde stižu sa određenim zakašnjenjem – ali ipak dolaze, što je veoma bitno. Situacija se može razlikovati u zavisnosti od zemlje, kompanije i vrste industrije, ali globalni trendovi postaju deo naših procesa i načina rada, što je dobro.

S obzirom da je svet sada jedno globalno selo, sve informacije i noviteti su dostupniji. Ko želi da se menja, usavršava i modernizuje ima priliku, a samim tim i šansu da opstane i da se razvija. Ko to propusti ili ne vidi, boriće se, sportski rečeno, za opstanak. Da sumiram – stanje je mnogo bolje nego pre 10 godina, jaz koji je postojao u odnosu na globalnu praksu  se smanjuje i po meni dovodi na razumnu meru.

 Sa kojim se izazovima suočava logistika u trenutnim okolnostima i kako na njih možemo odgovoriti?

Svet nije isti kao što je bio pre pandemije, niti će nakon pandemije sve biti kao pre. Isto je i sa lancem snabdevanja. Prethodna godina je donela ozbiljne potrese u globalnom snabdevanju, i pre svega dopremanju humanitarne pomoći, dok se u ovom trenutku i dalje suočavamo sa problemima u vidu poremećenih tokova u brodskom i avio transportu – mada se posledice mogu primetiti i u ostalim vidovima transporta. Rast internet prodaje, a samim tim i dostave, je nešto što je tokom pandemije pokrenuto kao lavina, i verujem da će se taj trend sigurno nastaviti. Potrebno je da sve karike u lancu snabdevanja budu prilagodljive i da bude što manje njihovog „pucanja“.

Kao i u prethodnom pitanju, i ovde mogu reći da će oni koji se budu usavršavali, prilagođavali, digitalizovali i imali najbolji kadar  – opstajati.

Područje lanca snabdevanja je izuzetno dinamično i gotovo uvek možemo uočiti trendove koji mogu uneti novine u praksu. Kako proceniti da je određeni trenutak dobar za inovacije?

U šta investirati? Kada? Koliko? Svakako, velika dilema.

Što se tiče lanca snabdevanja, nikada nije dosta ulaganja u ljude i uvek je pravo vreme za razvoj njihovog znanja, kompetencija, kao i kreiranja uslova koji će doneti bolje raspoloženje i uticati na lepši i bolji život njih i njihovih porodica. Takođe, investicije u domenu informacionih sistema i informacionih tehnologija su veoma bitne, pri čemu treba biti posebno obazriv na šta staviti fokus, s obzirom da je ponuda veoma raznovrsna. Naposletku, treća i ne manje bitna stvar jeste investicija u razvoj novih servisa, usluga, širenje portfolija i kapaciteta.

U svemu ovome, pored izbora u šta investirati, veoma je bitno doneti pravu odluku o tome kada investirati. Ne postoji pravilo niti algoritam koji će vam odrediti idealan tajming za realizaciju investicije. Jednostavno, informacije sa tržišta, iskustvo, kvalitetan menadžment, hrabrost, intuicija i pomalo sreća, jesu nešto što vam je potrebno kako biste doneli pravu odluku.  Naravno, koliko god da verujete u nju, nećete moći da budete sigurni da je bila prava, sve dok ne prođe određeno vreme.

Koliko je važno da razmenjujemo znanje i aktivno promovišemo dobru praksu? Kako vidite dosadašnju ulogu SUPLS u tome?

I pored dosta strukovnih i drugih udruženja, odlučio sam se za SUPLS upravo iz razloga što je njegova osnovna ideja vodilja razmena znanja, iskustava i prakse. Smatram da naše udruženje radi odličan posao, nedvosmisleno pokazujući da je istinsko udruženje profesionalaca koji hoće i znaju kako da prenesu znanje. Razmena znanja ima ogroman značaj za napredak svakog od nas, a samim tim i celokupne struke. Zato koristim ovu priliku da pozovem sve neodlučne da nam se pridruže i ojačaju naš tim.