Primena Coaching alata u Lean metodologiji

U organizaciji SUPLS 30.03.2018. održana je interaktivna radionica za članove SUPLS na temu primene Coaching alata u Lean metodologiji. Domaćin ove radionice bila je kompanija Knjaz Miloš u Aranđelovcu.