Sposobnost inoviranja kao najznačajniji faktor prosperiteta kompanije

Predstojeća radionica na temu “NPD: Uloga lanca snabdevanja u portfolio inovacijama”, održaće se 28. juna u kompaniji Knjaz Miloš,  a tom prilikom brojni stručnjaci iz domaćih i regionalnih kompanija imaće priliku da razmene znanje i iskustvo u ovoj veoma značajnoj oblasti. O ključnim izazovima sa kojima se suočavamo u praksi, kao i o ulozi različitih strana u planiranju i razvoju inovacija, razgovaramo sa Danijelom Vujošević, direktoricom marketinga kompanije Knjaz Miloš.

Kao predstavnik kompanije čiji se portfolio odlikuje uspešnim brendovima, često ste u situaciji da odgovarate na brojne tržišne izazove. Da li je u okolnostima u kojima se danas nalazimo krajnji potrošač postao zahtevniji i kako to utiče na samo planiranje i komunikaciju?

FMCG industrija je posebno dinamično okruženje, gde se svakodnevno susrećemo sa izazovima i lepotom inovacija. Poslujemo u vreme kada je sposobnost inoviranja jedan od najznačajnih faktora prosperiteta kompanije, uzevši u obzir sveobuhvatnu ponudu na tržištu, ali prvenstveno zahtevne i sofisticirane potrošače, koji su dobro informisani, znaju šta žele i lako percipiraju proizvode i iskustva koja će se jednostavno uklopiti u njihov životni stil. Stoga, u samom nastanku ideje, daljem planiranju i razvijanju novog koncepta, najveću ulogu igraju multidisciplinarnost, komunikacija i uključenost svih timova, kako bismo adekvatno upravljali kompleksnim procesom inovacija i kako bismo za kratko vreme, uz raspoložive resurse i tehnologiju, došli do optimalnog načina za realizaciju ideje i stvaranje noviteta. Svakako, visoka očekivanja potrošača, njihova obaveštenost i sve veći zahtevi, podstiču nas da uvek pređemo i tu ekstra milju i motivišu da iznova stvaramo dodatnu vrednost, a iskreno se nadamo da smo i mi donekle doprineli njihovoj edukaciji i porastu očekivanja od jedne savremene, na potrošača orijentisane beverage kompanije.

Opredeljenost ka inovacijama je nešto po čemu je kompanija Knjaz Miloš već dugo vremena prepoznatljiva. Proces razvoja proizvoda veoma je kompleksan, pri čemu svako od uključenih aktera igra veoma značajnu ulogu.  Gde se nalazi odgovornost marketinga tokom razvoja, i kako se ona proširuje nakon što se proizvod nađe na tržištu?

Marketing je tu da prati trendove i percipira navike, životni stil i potrebe savremenog potrošača, da pronađe konkretnu ciljnu grupu i obrati joj se na način kojim će privući i zadržati njihovu pažnju, a svakako da novi proizvod mora opravdati njihova očekivanja i zaraditi poverenje i lojalnost. Marketing tim je obično epicentar ideja, a tim za inovacije i ceo supply chain tu su da nam ukažu na mogućnosti, potencijalna ograničenja i alternative. Složenost procesa razvoja novog proizvoda zahteva dobru struktuiranost i, da se pozovemo i na kaizen filozofiju, podrazumeva uključenost, nezamenljivost i doprinos svih kolega iz različitih sektora. Spoznaja da je uloga svakog člana tima u tom dugom lancu planiranja i odlučivanja podjednako važna, stvara atmosferu saradnje i poverenja, dovodi do najboljih rezultata i nezaboravnih inovacija.

Kada govorimo o razvoju novih proizvoda, šta je ono na šta bi po vama trebalo staviti dodatni akcenat tokom stručnih susreta? Da li kao profesionalci učimo iz uspešnih primera i šta učesnici predstojeće radionice po tom pitanju mogu da očekuju?

Učesnike radionice očekuje nesebična razmena znanja i praktičnih iskustava, kao i analiza uspešnih primera iz naše prakse. Stručne susrete generalno trebalo bi da koristimo da se podsetimo koliko je važno da pri razvoju svakog novog brenda/proizvoda, iznova zadovoljimo jedinstvenu potrebu potrošača kvalitetom i dodatnom vrednošću proizvoda. Osim toga, stručni skupovi prilika su i da se inspirišemo da inovativnim načinima komunikacije pređemo sa „storytelling-a“ na „storyliving“, tj. kreiranje iskustva za potrošača.