U susret forumu: Svaka globalna promena može imati uticaj na naše poslovanje

Okolnosti u svetu se neprestano menjaju, usled čega poslovne strategije koje uspešno integrišu globalne trendove sa lokalnim okruženjem postaju ključne za održavanje konkurentnosti. O značaju stava “misli globalno, deluj lokalno”, ali i zamkama koje se iza njega kriju, sa nama je razgovarao Đorđe Ljubojević, Head of Sales & Purchasing, u kompaniji Sirogojno.

Da li je u današnjim izazovima globalne ekonomije, još važnije da stav „Misli globalno, deluj lokalno“ primenjujemo u praksi? 

Apsolutno! Živimo u vremenu gde je sve povezano i svaka globalna promena može imati uticaj na naše poslovanje. Razumevanje globalnih trendova i dešavanja može da bude značajno prilikom rešavanja izazova “na lokalu” kao što je planiranje nabavke resursa, uticaja na životnu sredinu ili kreiranja tržišta za naše proizvode.

Da li se iza “filozofije” Misli globalno, deluj lokalno, kriju zamke i kako da u njih ne upadnemo?

Sigurno da postoje zamke. Najčešća, po meni,  je ta da globalne strategije, principe i pristupe poslovanju prenesemo bez filtera ili prilagođavanja na lokalnu zajednicu. Razmišljati globalno je dobro, ali implementacija na lokalnom nivou mora da bude u skladu sa mogućnostima lokalne zajednice na koju takvo razmišljanje treba primeniti. Jedini način da izbegnemo ovako nešto je da imamo dobro razumevanje i globalnog ali, pre svega, lokalnog.

Da li postoje primeri dobre prakse na lokalu koji potvrđuju  ovu “filozofiju”?

Svakako, siguran sam da ih u Srbiji ima puno. Da ne izdvajam nikoga, rekao bih da su mnoge multinacionalne kompanije koje posluju u Srbiji odličan primer. Uspeh nekih od njih se zasniva u dobroj meri na ovom principu, usklađivanju svoje globalne strategije na lokalno poslovanje. Ne treba zaboraviti mnoge domaće kompanije koje idu u suprotnom smeru i na taj način se odlično razvijaju. One, prateći svetske trendove i primenjujući ih na pravi način u svom poslovanju, postaju priznate u svetu.

Na koje sve načine lokalno okruženje može biti katalizator pozitivnih uticaja na poslovanje naših kompanija, ali i ukupne privrede?

Pre svega, korz stvaranje povoljnog poslovnog okruženja koje čine, između ostalog, infrastruktura, obrazovanje, regulatorni okvir – lokalno okruženje može da pozitivno utiče na njihov razvoj. Nažalost, kod nas postoje mnogi primeri gde je baš ono suprotno, dakle odsustvo gore navedenog, dobre poslovne ideje i kompanije sa odličnim konceptom dovelo u lošu situaciju i ugrozilo njihovo poslovanje i dalji razvoj.

Podsećamo vas da su prijave za četvrti regionalni Supply Chain forum u toku, kao i da sve detalje o programu i načinu registracije možete pronaći putem linka u nastavku:

Registrujte se