U susret forumu: Lokalno okruženje može biti katalizator pozitivnih uticaja na poslovanje i ukupnu privredu

Jedan od panela na predstojećem, četvrtom regionalnom Supply Chain forumu baviće se potencijalom lokalnog razvoja i načinima na koje nam orijentacija ka lokalnom okruženju može pomoći da izgradimo održive poslovne procese i modele. Tim povodom, sa nama je razgovarao Radoš Gazdić, v.d. direktora u Razvojnoj agenciji Srbije, koji će ujedno biti i njegov učesnik.

Radoš Gazdić je svoju profesionalnu karijeru započeo 2000. godine u finansijskom sektoru gde je stekao sedmogodišnje iskustvo kao menadžer za razvoj i upravljanje rizicima u nekoliko banaka. Od 2007. do 2010. radio je u Volvo Grupi kao Direktor razvoja.
Tokom 2010. godine radio je u Nacionalnoj agenciji za regionalni razvoj (NARR), gde je radio u odeljenju za mala i srednja preduzeća. Godine 2011. pridružio se Agenciji za strana ulaganja i promociju izvoza koja se pripojila Razvojnoj agenciji Srbije. U aprilu 2016. godine imenovan je za Direktora sektora za strateška ulaganja. U julu 2017. godine imenovan je za vršioca dužnosti direktora Razvojne agencije Srbije. Tokom rada u Agenciji rukovodio je projektima ukupne vrednosti preko 40 milijardi evra sa stvaranjem više od pola miliona radnih mesta, uglavnom u oblasti proizvodnje i usluga.

Da li je u današnjim okolnostima, još važnije da stav „Misli globalno, deluj lokalno“ primenjujemo u praksi?

U današnjim okolnostima, stav “Misli globalno, deluj lokalno” postaje još važniji princip koji treba primeniti u praksi. Fokusiranje na lokalne potrebe i izazove omogućava kompanijama da izgrade održivije poslovanje, kao i da budu fleksibilnije, što je od posebnog značaja u vremenima kada se mnogo toga menja. Globalizacija jeste dovela do toga da su poslovni svet, tržišta i ekonomije međusobno povezani na načine koji ranije nisu bili mogući. Međutim, istovremeno se sve više naglašava važnost lokalnog angažmana i uticaja – pogotovo u svetlu sve ozbiljnijeg zaoštravanja ekonomskih odnosa između kolektivnog Zapada i Kine, ali i zemalja tzv. globalnog Juga. S toga se sve više koristi termin “near shoring”, iza kojeg se krije povratak zapadnih kompanija iz Azije ka Evropi ili SAD-u. S druge strane, posmatrano iz ugla naših domaćih kompanija, taj stav se preneseno može posmatrati i kao mogućnost da se lokalnim angažmanom, a zatim povezivanjem sa multinacionalnim kompanijama koje posluju u Srbiji, može preko njih doći i do globalnog tržišta.

Na koje sve načine lokalno okruženje može biti katalizator pozitivnih uticaja na poslovanje naših kompanija, ali i ukupnu privredu?

Lokalno okruženje može biti katalizator pozitivnih uticaja na poslovanje naših kompanija i ukupnu privredu na nekoliko načina:

  • Pružajući priliku za saradnju i partnerstva sa lokalnim preduzećima, institucijama i organizacijama poput RAS-a (koji organizuje sajmove u inostranstvu, održava kontakt sa multinacionalnim kompanijama i sprovodi različite programe podrške domaćem MSP sektoru), što može doprineti stvaranju novih poslovnih prilika i unapređenju konkurentnosti.
  • Pružajući pristup lokalnim resursima i radnoj snazi, što može omogućiti efikasnije poslovanje i razvoj novih proizvoda ili usluga prilagođenih lokalnim potrebama.
  • Podstičući veću fleksibilnost u vrsti proizvoda koji po potrebi mogu biti korišćeni u različitim industrijama.
  • Dajući doprinos održivom razvoju kroz podršku ekološkim inicijativama, društveno odgovornom poslovanju i integraciji u lokalnu zajednicu (sve se više pominje tema usklađivanja sa ESG standardima).

Šta je to što učesnici ovogodišnjeg foruma mogu očekivati od panela na kojem ćete učestvovati?

Učesnici ovogodišnjeg foruma mogu očekivati dubinsku analizu o važnosti lokalnog angažmana u globalnom lancu snabdevanja, kao i informacije o načinu poslovanja velikih investitora u Srbiji. Takođe, biće reči i o konkretnim programima koje RAS sprovodi u cilju podrške domaćim dobavljačima. Radujem se interaktivnoj diskusiji sa učesnicima foruma kako bismo zajedno identifikovali ključne izazove i prilike i razmotrili moguće pravce delovanja u budućnosti.

 

Podsećamo vas da su prijave za četvrti regionalni Supply Chain forum u toku, kao i da sve detalje o programu i načinu registracije možete pronaći putem linka u nastavku:

Registrujte se