U susret forumu: predstavljamo Katarinu Đorđić

Panel „Da li je kupac u fokusu?“ baviće se centralnim pitanjima u oblasti izgradnje uspešnih odnosa sa kupcima, kao i sa svim drugim učesnicima u lancu snabdevanja.

Svoje profesionalno iskustvo u ovoj oblasti, sa nama će kao jedan od panelista podeliti i Katarina Đorđić, Direktor Sektora za brigu o korisnicima Telekom Srbija a.d.

U nastavku, pročitajte više o njenom iskustvu i ekspertizi, a više detalja o programu i načinu registracije na treći regionalni Supply Chain forum pogledajte na web stranici www.supplychainforum.rs

Katarina Đorđić je diplomirani ekonomista i inženjer telekomunikacija. Zvanje mastera upravljanja poslovanjem stekla je na Fakultetu organizacionih nauka, a poslovnu MBA diplomu na Mokrogorskoj školi menadžmenta.

Poslovnu karijeru dugu 25 godina je provela u Telekomu Srbija a.d., na različitim pozicijama od inženjera u Direkciji za tehniku, šefa maloprodajnih objekata u Direkciji za mobilnu telefoniju i kao vođa različitih ekspertskih timova na  poslovima prodaje, podrške i  brige o korisnicima. Poslednjih 15 godina je na poziciji direktora sektora za podršku i brigu o privatnim i poslovnim korisnicima.

Učestvovala je u timovima  za  formiranje  više članica grupe Telekoma Srbije a.d. na tržištima u regionu i EU.

Oblast ekspertize:

  • Razvoj i održavanje odnosa sa korisnicima i poslovnim partnerima
  • Upravljanje isporukom usluga korisnicima
  • Upravljanje korisničkim iskustvom
  • Uspostavljanje i upravljanje kontakt centrima
  • Upravljanje organizacionim promenama
  • Upravljanje prigovorima korisnika na robu i usluge
  • Metodologije naplate potraživanja od korisnika
  • Upravljanje zadržavanjem korisnika i održavanjem stabilne baze korisnika