U susret forumu: Tamo gde postoji izazov, postoji i prilika

Četvrti regionalni Supply Chain forum održaće se 26. aprila u hotelu Crown Plaza, Beograd, a zahvaljujući aktuelnim temama, vrhunskim predavačima i visokom nivou interakcije sa učesnicima, on predstavlja jedinstvenu priliku za proširenje znanja ali i prepoznavanje potencijala za unapređenje prakse.

O onome što nas očekuje na panelu “Upravljanje rizicima i iskorišćavanje prilika u lancima snabdevanja” razgovarali smo sa Vladimirom Nikolajevićem, direktorom sektora nabavke i snabdevanja u kompaniji Frikom.

Da li nas aktuelni trenutak suočava sa više rizika nego što je to ranije bilo uobičajeno u lancima snabdevanja?  Koliko je izazovno adaptirati organizacionu kulturu i sisteme vrednosti, kako bi se na vreme mogle prepoznati šanse?

Još od 2020. godine svedoci smo značajnih promena u lancima snabdevanja koje se ne smanjuju, a sa poslednjim geopolitičkim događanjima, kao i tehnološkim progresom samo intenziviraju.

Posledica je veći fokus organizacija na prepoznavanje rizika, ali i šansi koje donose ove promene. Kompanije koje u ovom pravcu redizajniraju svoje lance snabdevanja obezbediće neophodnu fleksibilnost, proaktivnost, kao i komparativnu prednost. Sa strateškim ulaganjima i stavljanjem akcenta na ove izazove ali i prilike, kompanije mogu izgraditi otporne, elastične lance – pre svega usmerene na  kupce.

Da zaključimo, tamo gde postoji izazov, postoji i prilika – u ovom slučaju prilika za kompanije da unaprede svoje poslovanje uvažavajući sve veći značaj efikasnog upravljanja lancima snabdevanja na poslovne performanse.

Na koji način će učesnici u ovogodišnjem forumu moći da prošire svoje vidike i steknu uvide u dobre prakse vezano za upravljanje  rizicima i prepoznavanja strateških potencijala?

Izborom veoma aktuelnih tema, osvrtom na analitiku i uporednu analizu nivoa razvoja lanaca snabdevanja, kao i ekspertize u vidu odličnih panelista iz Srbije i regiona nema sumnje da ćemo podstaći pitanja, uvide i razmišljanja po ovim aktuelnim temama poslovanja.

Ove godine, kao uvod u Forum, biće sistematizovana anketa za sve zainteresovane kompanije sa ciljem ocene trenutne razvijenosti segmenta upravljanja rizicima u lancima snabdevanja – od nivoa involviranosti istih u strategiju kompanije, preko razvijenosti procesa, mogućnosti efikasnog upravljanja, tehnološke zrelosti kompanije, do analize kapaciteta, organizacije i kulture poslovanja.

U uvodnom delu foruma biće predstavljeno istraživanje i osvrt na trenutnu razvijenost lanaca snabdevanja kompanija u Srbiji, u poređenju sa regionom i najboljim praksama. I na kraju, osim detaljno prikazanih rezultata istraživanja za svaki panel – očekujemo aktivnu diskusiju sa ekspertima navedenih oblasti, kreatora poslovanja u svojim kompanijama.

Koliko je tema panela u kojem učestvujete važna kao oblast kojoj treba posvetiti posebnu pažnju u lancima snabdevanja?

Jedno od ključnih pitanja upravljanja kompanijama danas jeste to kako se promene koje se desavaju sa aspekta snabdevanja odrazavaju na poslovanje, na koji nacin ih mozemo blagovremeno prepoznati i usmeriti snage organizacije u pravcu ispunjavanja strategije i ciljeva Kompanije.

Jedini pravi model danas je spremnost za stalnom transformacijom i prihvatanje novih znanja i iskustava. Ukoliko kompanije ne uključe navedeno u svoje strategije poslovanja ne mogu ocekivati progres, a danas to vise nije pitanje progresa nego i održivog poslovanja i opstanka.

Uprkos svim izazovima koje su donele prethodne godine, predstojeći period može da predstavlja priliku za Kompanije da redizajniraju svoje lance snabdevanja kako bi donosili bolje odluke i ispunjavali svoje ciljeve održivosti.

Ne propustite da budete deo još jednog uspešnog događaja u organizaciji Srpskog udruženja profesionalaca u lancu snabdevanja. Saznajte sve detalje o programu i načinu registracije na zvaničnom sajtu Supply Chain foruma