Goran Popović: Supply Chain – Lanac Snabdevanja

Prvi put 2006 godine imao sam priliku da čujem nešto o Supply Chain funkciji, ali nisam mogao da shvatim kako se opis funkcije uklapa u ono što mi je iskusni sedi gospodin iz Amerike predstavio kao unapređenje organizacije koja se tada suočavala sa brzim rastom u nedisciplinovanom sistemu, nefokusiranom na ključne resurse po prioritetima.

Od svega smo tada uspešno implementirali samo ime. Bez suštinskog znanja i razumevanja koja je to karika (chain) i koga ona to snabdeva (supply) i čime. Operacija uspela – pacijent mrtav. Više  godina kasnije sam ponovo imao priliku da uspostavim Lanac Snabdevanja i nisam je propustio. Da bi se uspešno bavio preventivom verovatno moraš i da naučiš da prepoznaš od čega je pacijent umro tj. bolovao. Kada su u Japanu krenuli sa novom industrijalizacijom, posle II svetskog rata, osnovali su “Kliniku za Produktivnost”. Nije bila stvar izbora već su sva preduzeća morala da rade po standardizovanim pravilima a država je prenosila znanja, merila i kalibrisala industriju. Iz takvog rada su nastali alati koje danas ceo svet primenjuje: 5S, Kaizen, Kanban, TPM (Total Productive Maintenance), Ishikawa/Fishbone diagram,….

Za prethodnih 16 godina radnog iskustva sam horizontalno i vertikalno gradio i vodio sve ključne procese unutar jedne organizacije: proizvodnja, inžinjering i održavanje, nabavka, logistika, prodaja. Tek kada sam “seo” u poziciju Izvršnog direktora sam shvatio koja je to karika koja mi nedostaje u timu da bih ostvario vrhunske performanse operacija: Supply Chain! Konačno sam bio spreman za uspešnu implementaciju Lanca Snabdevanja. Integracija I Komunikacija.

Da li su svi uspešni alati i procesi toliko jednostavni da je to prosto na prvi mah neshvatljivo? Da.

Često kažemo: “ zašto jednostavno kada može komplikovano” . Funkcija Supply Chaina je upravo da “ komplikovano pojednostavi”. A baziran je na logici  i matematici (Kombinatorika) . Pojednostaviti.

Ali šta je to zbog čega je “Toyotizam” pobedio “ Fordizam” …I dalje pobeđuje.

Da li razumemo koje su potrebe i zahtevi tržišta?  Da li se te potrebe menjaju tokom vremena/godine/meseca/nedelje/dana ? Da li razumemo njihovu dinamiku i trendove? Stvaramo li nove trendove inovacijama? Kako možemo da predvidimo tražnju? Zašto bismo proizvodili samo da bi smo nešto proizveli ako to u tom momentu nije potrebno tržištu? Kako da u takvom dinamičkom sistemu odredimo koliko treba da proizvedemo proizvoda i u kom periodu? Kako da u takvom dinamičkom sistemu nabavimo samo onoliko sirovine koliko nam treba, sa optimalnim zalihama? Kako da ta roba stigne što pre do krajnjeg korisnika? Koja je najisplativija ruta i dinamika?

Pitanjima smo krenuli od potrošača/ tržišta (Demand) i zatvorili krug/lanac snabdevanja (Supply  Chain) do potrošača. To je i ključna uloga SC, da izbalansira, sinhronizuje operacije i sve resurse (Ljude, Opremu, Sirovine, Materijale /OPEX/ Informacije, Obrtni Kapital, Investicije / CAPEX/)  u skladu sa tražnjom i obezbedi profitabilnost i dodatnu vrednost (Value Chain) organizaciji.

Osnova za sve je da imate TIM! Lanac je jak onoliko koliko je jaka njegova najlsabija karika! Lanac snabdevanja je vrlo dinamičan i nepredvidiv. Pored upravljanja rizicima neophodno je da  svaki deo procesa bude merljiv i baziran troškovno na principu ABC (Activity Based Costing) kalkulacije. Ključni interni klijent zbog konstantnih “what-if” simulacija , stvarnog praćenja i predviđanja troškova po nosiocima i mestu troška je Controling. Lanac snabdevanja, kao i svaki matematički zadatak, uvek može da reši isti izazov na više načina ali je samo jedan najpovoljniji (najprofitabilniji) i za korisnika i za kompaniju.

Često nove tehnologije i znanje ne primenjujemo na efektivan i efikasan način, pa nam organizacija interno liči na “mail i excel” kompaniju. Konstantno prekucavamo neke tabele, šaljemo mailove, čekamo odgovore… Za uspešan Lanac Snabdevanja je ključna transparentna, jednoznačna i pravovremena informacija. Moderni ERP I BI (Biznis Inteligence) alati nam dosta toga olakšavaju u radu. Ali je neophodan i sistem/alat koji uspešno sve te informacije koristi i donosi pravovremene i ispravne odluke na osnovu činjenica. Fokus je na prioritete i ključne vrednosti.

Tačnost predviđanja tražnje (Demand/Sales Forecast Accuracy) se može izmeriti. Uticaj vremena (temperatura, godišnje doba) na pojačanu tražnju nekog prozivoda se takože može izmeriti i predvideti. Ali kako na osnovu mnoštva ovakvih i sličnih  informacija i inputa donosimo pravovremene i  ispravne odluke u  Operacijama I Lancu Snabdevanja?

Disciplina i posvećenost:  Kada sam prvi put 2002 krenuo sa implementacijom alata 5S u fabrici rekli su : Fanatik! Kada smo posle 8 godina i 3 Oskara Kvaliteta, dobili međunarodno priznanje za najperspektivniju fabriku ambalaže u Jugoistočnoj Evropi i inovaciju rekli su: Japanac nas doveo u red!

S&OP ( Sales and Operational Planning) je moćan alat za uspostavljanje poslovne discipline unutar kompanije. Sastoji se od niza ciklično povezanih poslovnih sastanaka sa jednoznačnim i jasno definisanim inputima, outputima, učesnicima, nadležnostima i vremenskim horizontima. Decenijama je standardni alat svih uspešnih internacionalnih kompanija. Kod nas već ima par uspešnih implementacija u domaćim kompanijama. Ali ostavimo to za neko novo putovanje….. Uživajte!

Goran Popović
Predsednik SUPLS

 

 

[socialpoll id=”2503396″]