Da dobro ste pročitali. Šta je starije kokoška ili jaje? Alat ili zanat? To je večito pitanje kako u poslovnom tako i životnom okruženju. Ovaj tekst nadovezuje se na prethodni koji sam napisao za Controlling magazine broj 6, na temu „ERP i controlling“ – kao što controlleri imaju potrebu za ERP-om, tako i zaposleni u
Kada spomenete IT u Srbiji i ljude koji rade u tom sektoru, većina poslovnog sveta pomisli na ljude koji nose kablove i spajaju ih sa računarom. Mali broj ima svest o tome da današnje poslovanje u dobrom delu zavisi od kompetencija ovih ljudi, koji čine da tas na vagi pretegne na stranu kompanije u kojoj

KAIZEN – Work smarter than harder!

Vratiću se kratko na postavljeno pitanje iz prethodnog teksta o Lancu Snabdevanja (Supply Chain) : Šta je to zašto je “Toyotizam” pobedio “ Fordizam” …i dalje pobeđuje. Odgovor je jednostavan ali postoji više načina kako ga implementirati u svakoj situaciji, procesu. Globalizam i ekonomija obima (velike serije istog modela – Fordizam) je fokusiran na SMANJENJE
Tagged under:
Prvi put 2006 godine imao sam priliku da čujem nešto o Supply Chain funkciji, ali nisam mogao da shvatim kako se opis funkcije uklapa u ono što mi je iskusni sedi gospodin iz Amerike predstavio kao unapređenje organizacije koja se tada suočavala sa brzim rastom u nedisciplinovanom sistemu, nefokusiranom na ključne resurse po prioritetima. Od
Tagged under: