Kupac je u Fokusu

Treća godišnja radionica SUPLS na temu “Kupac je u fokusu”…

NPD: Uloga lanca snabdevanja u portfolio inovacijama

Druga godišnja radionica SUPLS na temu “NPD: Uloga lanca snabdevanja…

Safety First – Building A Safety Organization Culture

Prva godišnja radionica SUPLS na temu “Safety First – Building…

Tipologija ličnosti i veštine pregovaranja

U organizaciji SUPLS  15.06.2018.  održana je radionica za članove na temu…

Primena Coaching alata u Lean metodologiji

U organizaciji SUPLS 30.03.2018. održana je interaktivna radionica za članove…

End to End (E2E) Supply Chain radionica

U organizaciji SUPLS  26.05.2017.  održana je interaktivna i brainstorming radionica…