Novi zahtevi tržišta i promene čiji smo svakodnevni svedoci, pred nas stavljaju izazove na koje moramo imati pravovremene i relevantne odgovore.  Sve postaje dodatno kompleksnije ako se u obzir uzmu okolnosti koje često ne možemo predvideti, kao i konstantna potreba za razvojem kadrova koji će biti spremni da upravljaju sistemima budućnosti. Upravo o ovim pitanjima,
Uspešna implementacija inovativnih procesa u okviru integrisanog lanca snabdevanja, ostvaruje snažan uticaj kako na trenutno poslovanje, tako i na dugoročnu održivost i razvojni put poslovnih sistema koji ih primenjuju. U turbulentnim vremenima, sve postaje dodatno izazovnije i zahtevnije, te je potrebno pažljivo planirati način na koji pokrećemo promene. Upravo o tome sa nama razgovara Dmitar
Šta je potrebno učiniti kako bismo stvarali moderne lance snabdevanja, kao i sisteme u kojima razvijena organizaciona kultura postaje pokretač poslovnog razvoja, jesu dva pitanja koja nikada ne gube na aktuelnosti. Svoje mišljenje i iskustvo vezano za njih, ali i druge teme iz oblasti lanca snabdevanja, sa nama je podelio Goran Popović, COO u kompaniji
Efikasnost lanca snabdevanja zavisi od brojnih faktora, pri čemu je konstantna težnja ka unapređenju procesa apsolutni imperativ održivog poslovanja. Svoje viđenje o onome što možemo preduzeti kao organizacija, kao i o načinima na koje savremena rešenja mogu uticati na smanjenje grešaka uzrokovanih ljudskim faktorom,  sa nama je podelio Miloš Jeličić, COO u kompaniji Panšped. Na