Promene koje su danas evidentnije nego ikada ranije, često od nas zahtevaju visok stepen odgovornosti i spremnost na donošenje odluka koje će omogućiti adekvatnu reakciju i uspešno prilagođavanje nastalim okolnostima. O ovoj temi, ali i izazovima u kreiranju efikasnog sistema logistike, neophodnosti kontinuiranog razvoja i ulozi pojedinca u dinamičnoj tržišnoj utakmici, sa nama razgovara Goran
U dinamičnom okruženju svakodnevnice, brojni izazovi nam nameću potrebu za kontinuiranim prilagođavanjem, kao i kreiranjem solucija koje će podržati potrebe naše organizacije i ponuditi konkretne odgovore na zahteve tržišta. O tome, ali i načinima na koje možemo unaprediti sopstvenu praksu i lanac snabdevanja, sa nama razgovara Gordan Vujičić, Head of Business Unit i Chief Operating
Webinar „Ambalaža budućnosti: trendovi u industriji pića“, predstavlja jedinstvenu priliku za učešće u diskusiji koja će okupiti predstavnike najvećih kompanija koje posluju u industriji pića, a prisutne su na evropskom i globalnom tržištu. Tokom trajanja webinara, učesnici će podeliti svoja iskustva i razvojne planove kompanija, razgovarajući o značajnim pitanjima poput unapređenja ambalaže, održivosti, cirkularne ekonomije, reciklabirnosti i