FORGOT YOUR DETAILS?

Kada spomenete IT u Srbiji i ljude koji rade u tom sektoru, većina poslovnog sveta pomisli na ljude koji nose kablove i spajaju ih sa računarom. Mali broj ima svest o tome da današnje poslovanje u dobrom delu zavisi od kompetencija ovih ljudi, koji čine da tas na vagi pretegne na stranu kompanije u kojoj

KAIZEN – Work smarter than harder!

Vratiću se kratko na postavljeno pitanje iz prethodnog teksta o Lancu Snabdevanja (Supply Chain) : Šta je to zašto je “Toyotizam” pobedio “ Fordizam” …i dalje pobeđuje. Odgovor je jednostavan ali postoji više načina kako ga implementirati u svakoj situaciji, procesu. Globalizam i ekonomija obima (velike serije istog modela – Fordizam) je fokusiran na SMANJENJE
Tagged under:
Prvi put 2006 godine imao sam priliku da čujem nešto o Supply Chain funkciji, ali nisam mogao da shvatim kako se opis funkcije uklapa u ono što mi je iskusni sedi gospodin iz Amerike predstavio kao unapređenje organizacije koja se tada suočavala sa brzim rastom u nedisciplinovanom sistemu, nefokusiranom na ključne resurse po prioritetima. Od
Tagged under:
Koja su ključna očekivanja CEO I CFO od SCD (COO) u vašoj kompaniji? Da li Supply Chain ima vlasništvo na integralnim procesima od dobavljača do kupca u kojima se stvara vrednost ( Value Chain) , uključujući i integralno planiranje (S&OP), ili samo deo ovog procesa? Da li su procesi povezani (sledljivost) integralnom informacijom (ERP, BI,..)
U organizaciji IFPSM (ww.ifpsm.org) održan je redovan sastanak za Evropsku regiju. Ova renomirana internacionalna federacija okuplja 45 asocijacija i udruženja sa preko 250.000 članova iz celog sveta iz oblasti Supply Chain. Jedna od tačaka dnevnog reda je i bila svečano uručenje sertifikata o članstvu Srpskog Udruženja Profesionala u Lancu Snabdevanja u IFPSM. Ispred SUPLS učešće je uzeo član
TOP