FORGOT YOUR DETAILS?

Dinamična oblast nabavke zahteva pristup u kome je neophodno voditi računa o interesima svih uključenih strana,  što istovremeno podrazumeva kako fleksibilnost, tako i obavezu poštovanja različitih procedura. Koliko je značajna uloga nabavke u oporavku od krize uzrokovane globalnom pandemijom i kako promeniti način razmišljanja i ići u korak sa trendovima i novim tehnologijama, samo su
Kontinuirana analiza poslovnog okruženja, procena rizika i spremnost na upravljanje promenama, danas više nisu stvar opredeljenja već potreba koja ima direktan uticaj na uspešnost poslovanja. Svoje viđenje i iskustvo vezano za ove procese, ali i druge izazove sa kojima se kao profesionalci suočavamo, sa nama je podelila Milena Pješčić, direktor nabavke i logistike u kompaniji
Integrisano planiranje procesa je jedan od osnovnih preduslova uspešnog poslovanja. Ipak, težeći da optimizujemo naše operacije, mi se konstantno suočavamo sa brojnim problemima koji zahtevaju pravovremen i relevantan odgovor. O njima, kao i drugim temama iz oblasti lanca snabdevanja, sa nama razgovara Bojana Branković, direktor logistike u kompaniji Beorol. Efikasan lanac snabdevanja zahteva pažljivo planiranje
Novi zahtevi tržišta i promene čiji smo svakodnevni svedoci, pred nas stavljaju izazove na koje moramo imati pravovremene i relevantne odgovore.  Sve postaje dodatno kompleksnije ako se u obzir uzmu okolnosti koje često ne možemo predvideti, kao i konstantna potreba za razvojem kadrova koji će biti spremni da upravljaju sistemima budućnosti. Upravo o ovim pitanjima,
Uspešna implementacija inovativnih procesa u okviru integrisanog lanca snabdevanja, ostvaruje snažan uticaj kako na trenutno poslovanje, tako i na dugoročnu održivost i razvojni put poslovnih sistema koji ih primenjuju. U turbulentnim vremenima, sve postaje dodatno izazovnije i zahtevnije, te je potrebno pažljivo planirati način na koji pokrećemo promene. Upravo o tome sa nama razgovara Dmitar
Šta je potrebno učiniti kako bismo stvarali moderne lance snabdevanja, kao i sisteme u kojima razvijena organizaciona kultura postaje pokretač poslovnog razvoja, jesu dva pitanja koja nikada ne gube na aktuelnosti. Svoje mišljenje i iskustvo vezano za njih, ali i druge teme iz oblasti lanca snabdevanja, sa nama je podelio Goran Popović, COO u kompaniji
Efikasnost lanca snabdevanja zavisi od brojnih faktora, pri čemu je konstantna težnja ka unapređenju procesa apsolutni imperativ održivog poslovanja. Svoje viđenje o onome što možemo preduzeti kao organizacija, kao i o načinima na koje savremena rešenja mogu uticati na smanjenje grešaka uzrokovanih ljudskim faktorom,  sa nama je podelio Miloš Jeličić, COO u kompaniji Panšped. Na
Strategija planiranja i neprekidna edukacija zaposlenih, jesu dva ključna preduslova za efikasno upravljanje operacijama u okviru lanca snabdevanja. Svoje iskustvo u ovakvom pristupu, ali i primeni naprednih tehnoloških rešenja u poslovanju, sa nama je podelila Biljana Ardelean, Head of Market planning u kompaniji Hemofarm. Kako biste ocenili složenost lanaca snabdevanja na našim prostorima? Da li
Logistika je jedan od ključnih poslovnih procesa, a njen razvoj i optimizacija ostvaruju snažan uticaj na uspešnost ostvarenja postavljenih ciljeva.  Kada danas govorimo o logistici, mi zapravo govorimo o složenom spoju tehnologije i ljudskog faktora, pri čemu se ni u jednom trenutku ne sme odustati od konstantnog traganja za dodatnim razvojnim potencijalima. Upravo ovo su
Globalna pandemija je promenila našu stvarnost, što je imalo značajan uticaj na sve aspekte poslovanja. U okolnostima u kojima su preko noći počela da važe drugačija pravila, nije bilo lako doneti strateške odluke i obezbediti sve preduslove za uspešan tržišni nastup. O stvarima koje smo naučili u prethodnom periodu, ali i načinima putem kojih možemo
TOP